Három évvel ezelőtt volt utoljára evangelizáció Hajóson. Ennek fő oka egy elhúzódó építkezés, ami az imaházat és a parókiát érintette, valamint a világjárvány, ami most is aggályossá tette az evangelizáció megtartását. De hála legyen az Úrnak, hogy 2021. november második hetében három estén át hallgathattuk Seres János testvérünk szolgálatát, aki nagy alázattal és hűséggel hirdette…

ÚJ!
Idén is készítettünk egy húsvéti képeslapot, amelyben egy rövid
igei üzenet is található. Biztatjuk Testvéreinket, hogy osszák meg
ismerőseikkel!

A képeslap PDF formában megtekinthető és letölthető ITT.

Alapítványunk e-mail címe megváltozik

Értesítünk mindenkit, hogy az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány korábbi e-mail címét, az emoalapitvany@upcmail.hu címet 2021 február végével a szolgáltató MEGSZÜNTETI. Ennek megfelelően márciustól alapítványunk ezen a címen nem lesz többé elérhető, az ide küldött leveleket nem kapjuk meg.

ÚJ E-MAIL címünk már elérhető: iroda@emoalapitvany.hu

Kérünk mindenkit, hogy a jövőben ezt az új e-mail címet használja!

Köszönjük!

Az EMO munkatársai

Szeretettel ajánljuk az EMO munkatársak és minden hívő ember figyelmébe az alább igehirdetést, buzdításként, bátorításként!

Elhangzott 2020. szept. 6-án a Péceli Református Templomban. Igehirdető: Hotorán Gábor

(Az igehirdető és a Péceli Református Gyülekezet szíves engedélyével)

Az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy a járványügyi helyzet nem hiúsítja-e meg a tervezett akciót. Hála legyen Urunknak, hogy végül is sikerült, és néhány elszánt EMO munkatárssal két hétvégén bejártuk a települést, meghívva mindenkit egy, a családról szóló előadásra. Egy hét múlva aztán mintegy 25 főnyi hallgatóság várta a gönyűi református-evangélikus templomban az előadókat, Draskóczy Gábort és Katit. Utána pedig még egy szabadtéri szeretetvendégségen is beszélgethettünk a résztvevőkkel. Íme néhány beszámoló-részlet az akcióról:

Végre mehettünk hirdetni az evangéliumot, már nagyon vártam. Azt gondoltam, hogy a vírus miatt az emberek félni fognak tőlünk, de senki nem félt, inkább megnéztek bennünket, mint valami látványosságot, amikor maszkban és kesztyűben megjelentünk. Az emberek jellemzően nagyon kedvesek voltak, még a visszautasítások is normális hangnemben történtek. Sajnos itt is sok közömbös emberrel találkoztunk.

Velem egy furcsa dolog történt. Az egyik utcában 3 idős asszony ült kinn a padon. Féltem, hogy bemennek, mire odaérünk, de megvártak. Átadtuk a meghívót, elhangzott néhány mondat és mentünk tovább. Amikor visszafelé jöttünk még mindig kint ültek és olyan nagy vágy ébredt a szívemben: Bárcsak maradhatnék! Ők itt maradnak a kis könyvvel: „Ha megöregedtem is…” De milyen jó lenne köztük lenni és átbeszélgetni, megkérdezni, mit gondolnak róla. Talán azért jutott ez eszembe, mert Gönyűn nem lakik helyben egyetlen egyház lelkésze sem. Így nem lehet könnyű a lelki gondozás!

Elkészült a járványhoz kapcsolódó traktátusunk videó változata.

A koronavírus járványhoz kapcsolódó kis kiadványt először csak az interneten jelentettük meg, biztatva a testvéreket, gyülekezeteket, hogy terjesszék, osszák meg minél többekkel. Ahogy aztán a szigorú szabályok enyhültek, felvetettük több partnergyülekezetnek, hogy kinyomtatjuk, ha vállalják a terjesztését a környezetükben. Így készült el 12´000 darab kis füzet, amelyek hamar el is fogytak. Pár hét múlva újabb 12´000 darabot kellett nyomtatnunk, s mára abból is csak pár száz darab maradt. A második kiadásból 2´000 db-ot Kárpátaljára is el tudtunk juttatni, ahol szintén örömmel fogadták a gyülekezetek.

A kiadványt IDE KATTINTVA megtekintheti.

A kárpátaljai EMO koordinátora is adja tovább a kis kiadványt.

Őrben jártunk – Egy résztvevő visszaemlékezése

2020. március 3-án és 4-én Őr községben járt az EMO szolgáló csapata. Szinte már szokás szerint csatlakoztak hozzánk kárpátaljai testvéreink, valamint a helyi református gyülekezet tagjai is, akik szokatlanul nagy számban vettek részt saját településük lakóinak felkeresésében. Ez a két (keddi, szerdai) nap talán nem a legalkalmasabb volt arra, hogy az embereket otthon találjuk, így gyakran kellett a meghívót és traktátust a levélládába tenni. Mindazáltal így is voltak fontos és tartalmas beszélgetések. Kedd este Sztanó Péter a helyi református gyülekezet imatermében egy áhítatot tartott a napi igeszakaszról (Luk 12,1-12), melyben arra intett mindnyájunkat, hogy elsőrenden tartsuk távol magunkat a képmutatástól, ami azért is értelmetlen erőpazarlás, mert úgyis minden leplezett dolog napvilágra kerül. Jézus az Ő követésére hív minket, viszont aki Őutána akar jönni, az nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Bár esős este volt, mégis megtelt a kis imaterem. A faluban a Reformárus Egyház üzemelteti a Sarepta nevű idősek otthonát. Itt láttak vendégül minket bőséges és fejedelmi ételfogásokkal valamint a csapat nagyobb része az otthonban kapott szállást is. Az Úr megőrzött minket a 270 km-es odautunkon és hazafele is. Áldott legyen az Úr minden jótéteményéért! (F.A.)

Munkatársi hétvége Dömösön – Így számoltak be róla a testvérek

„Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20)

Hálásan köszönjük Istennek a dömösi munkatársi hétvégét. Köszönjük a testvéri találkozást, a tanítást, a bátorító bizonyságtételeket, hogy tudjuk Isten minket mennyire nagyon szeret. Köszönjük a tiszta és szép szállást, a Duna parti békés környezetet, a finom ételeket a testvéri gondoskodást. Hálatelt szívvel köszönjük Istennek az Ő szeretettel teli, gondviselő tanítását minden nap és minden éjjel. Testvéri szeretettel B.J.

Egy idősebb munkatársunk tréfásan többször “kifutó modell”-ként utalt saját magára. Egy huszonéves résztvevőnek viszont sokat jelentett az idősebbek jelenléte:
Olyan jó volt, hogy – pont a “kifutó modellek” 🙂 🙂 többsége miatt – a sok tapasztalattal és bölcsességgel megáldott testvérek által gazdagon épülhettem. Egyrészt a viselkedésükből, kisugárzásukból, hiszen Isten jó illatát árasztották már a megjelenésükkel is. Másrészt a hitükből, szavaikból, a csoportos és személyes beszélgetések során. Szerintem sokkal jobb mások élettapasztalataiból tanulni, mint utólag a saját félrelépéseimből. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy mint az Ő nagy családjának egy kis része, együtt hallgathattuk az Ő üzenetét, amiből egy idézet nagyon megragadt és bárcsak Isten kimunkálná bennem is ezt a vágyat még jobban: „kívánd azt testvérem, hogy ismeretlen, senki légy és Krisztust ragyogtassuk fel!” Imádságos szívvel: M.K.

Page 0 of 21 2