Ezen a hétvégén megkezdtük Siófok – a télen is gyönyörű magyar tenger fővárosa -, 6800 otthonának felkeresését, hogy a közelgő adventi ünnep evangelizációs alkalmán felhangzó örömüzenet hallgatására és meghallására hívjuk azok lakóit. Szolgálatunkat az elkövetkező hétvégéken is folytatjuk majd a gyülekezettel közösen. Imádkozzunk azért, hogy elegendő szolgatárs legyen az otthonok felkereséséhez, és hogy se az…

A település nagyon szép és rendezett, ugyanakkor az itt élők lelkileg nagyon bezárkózóak. Ezért is jöttünk ide, hogy segítsük a lelkésznek a település iránti mentő szeretetéből fakadó munkáját.

 

Csaknem két évtized után Bokodon vettem részt újra az EMO traktátus osztó munkájában. Kicsit furcsa is volt – de öröm volt ott lenni, és egyben felidézni a régi „emózások” élményeit! A település nagyon szép és rendezett, ugyanakkor az itt élők lelkileg nagyon bezárkózóak. Ezért is jöttünk ide, hogy segítsük a lelkésznek a település iránti mentő szeretetéből fakadó munkáját. Megvallom, hogy így, idősebb fejjel nehezebben viselem az ablakon keresztül érkező, káromkodással és ordítással tarkított elutasítást, mégis bizonyos vagyok abban, hogy ottlétünk nem volt hiábavaló. Ezt az alapján a néhány beszélgetés alapján is állítom, amelynek részese voltam. Hiszem, hogy nem véletlenül találkoztam azzal az Isten létét tagadó férfivel, akivel kulturáltan tudtuk az érveinket ütköztetni, vagy azzal az édesanyával, aki a 30-as éveiben járó lánya halála miatt megszomorodva, szinte itta Istenünk vigasztaló szavait. Mi, Bokodon járó hívők vetettünk – a többi Isten kezében van! Sz.P.-né

Bokod – „Egy hajóban evezünk” című családi alkalom egyik csoportbeszélgetéséről:
Egy bácsi a csoportban azt mondta, hogy Isten még nem fogott kezet senkivel. Ebből kiderült, hogy nem veszi túl komolyan Isten létezését. Én azt feleltem, hogy kezet ugyan nem fogott, de pofonokat már sokan kaptak Tőle. Például betegségeket. Egy másik bácsi erre bőszen bólogatott, s az előző hitetlenkedő pedig elkomorult, és elmondta, hogy a fia háromévesen leukémiában meghalt. Innentől a barátnőm folytatta a bácsival a beszélgetést – mintegy 50 percen át. Hallgatta, hallgatta, és hallgatta. És tudott mondani neki néhány pont odaillő mondatot. Ez evangélizáció volt! Már az bizonyságtétel volt, hogy ilyen türelmesen végighallgatja őt egy fiatal, jól öltözött és szépen sminkelt lány, akik pedig sokszor falra másznak az öregektől. Hiszem, hogy ezért a bácsiért nekünk oda el kellett mennünk. (K.K.)

 

Gyülekezeti családi napra hívogattunk.

Jók voltak a délelőtti igetanulmányok; nyílt őszintesége frissítőleg hatott.
A munkát – nem sietve – épp el tudtuk végezni, épp elég volt az idő, az ember.
Vasárnap ünnepi, hálaadó istentiszteletre+szeretetvendégségre (ebédre) hívtunk. Azt mondták, hogy összesen kb. 60-an voltunk. Jó volt az igehirdetés (Edit/Szeréna), a két bizonyságtétel (Petrics Pannika+Orosz Ferenc, Kárpátalja). Volt mini-zenekar, éneklés, “Kárpátaljai férfikar”.

Jó légkörű, lelki alkalom volt, elég sokan átjöttek az ebédre is.

,,A missziós hetünkön délelőttönként közösen tanulmányoztuk az Igét a helyi lelkész, Tverdota-Vass Edit Szeréna vezetésével. Az apostolok cselekedeteinek elejéről olvastunk részleteket és próbáltuk megérteni az akkori helyzetet, az emberek gondolkozását, döntéseik hátterét. Felismerni mindebben Isten céljait, vezetését. Majd pedig összevetni mindezt a saját életünkkel, gyülekezeteinkkel, missziónkkal. Számomra tanulságos, hasznos és áldásos alkalmak voltak. Délutánonként – szombaton egész nap – jártuk a várost, kopogtattunk, hívogattunk, beszélgettünk. Érdekes találkozások, mély beszélgetések emlékét hoztuk magunkkal mindannyian: Több családban jelezték, hogy szeretnének csatlakozni a gyülekezethez, a gyermekeket keresztelni – néhol a szülőkkel együtt. Kereső emberekkel találkoztunk, akik nyitottak a további beszélgetésekre. Sajnos több okkult jelenségről is hallottunk, s találkoztunk megterhelt, megkötözött emberekkel. Mintegy 30 családnál láttunk lehetőséget a kapcsolat folytatására, s többen közülük kifejezetten várják a lelkésznő látogatását. Bár úgy terveztük, hogy a gyülekezethez tartozó Szabadegyháza otthonait is felkeressük, de ez egy váratlan akadály miatt meghiúsult. Csalódásunkat enyhítette, hogy „cserébe” nem kellett sietnünk, volt időnk beszélgetni mindenkivel, aki nyitott volt erre. A hetet hálaadó Istentisztelettel zártuk, s erre hívogattuk a város lakóit is. Istennek hála, vasárnap délelőtt megtelt a kis református templom, s együtt hallgattuk az ige üzenetét, az énekeket és két bizonyságtételt. A gyülekezettel együtt adtunk hálát azért, hogy Urunk megtartotta a pusztaszabolcsi kis közösséget a nehézségek között, hogy új kezdetet adott néhány éve, az újra helyben lakó lelkipásztor szolgálatán keresztül, s hogy idén ősszel elkezdődhet egy új közösségi ház építése is.
Hálásak vagyunk, hogy az istentiszteleten olyanok is részt vettek, akik nem a gyülekezet tagjai, sőt olyanok is, akik eddig egyáltalán nem jártak templomba. Köszönjük a helyi közösség vendéglátását, a gyülekezeti tagok és a lelkésznő odaszántságát, testvéri szeretetét. Különösen azokra gondolunk hálával, akik idejüket, erejüket is „bedobva” kapcsolódtak be a közös szolgálatba. Jó volt látni, hogy nekik is öröm a közös misszió!” – SzP.

Május elején ismét az Ormánságban jártunk. Ezúttal a Kovácshida környéki Ref. Társegyházközség területén, 9 településen hívogattuk a családokat. A valaha virágzó, gazdag népművészettel rendelkező, jellemzően magyar reformátusok lakta vidék mára szomorú képet mutat. 

,,Május elején ismét az Ormánságban jártunk. Ezúttal a Kovácshida környéki Ref. Társegyházközség területén, 9 településen hívogattuk a családokat. A valaha virágzó, gazdag népművészettel rendelkező, jellemzően magyar reformátusok lakta vidék mára szomorú képet mutat. Bár a kilenc falu mindegyikében áll a református templom, a gyülekezetek megfogyatkoztak, sőt a lakosság is erősen lecsökkent. A 2018-as statisztikai adatok szerint a kilenc településen összesen kb. 2000 lakos él. Lelkileg sem rózsásabb a kép: sokféle okkult kötelék, mélyben húzódó ellentétek és sérelmek, irigység, szegénység, reménytelenség, Istennel és a Bibliával szembeni megkeményedés az, amit láttunk tapasztaltunk. De – Istennek hála – láttunk mást is. Találkoztunk nyitott emberekkel, Istent keresőkkel, sőt olyannal is, aki érzi, tudja, hogy Isten keresi őt. Vannak, ha nem is sokan, bibliaolvasó, imádkozó emberek, s nagy öröm volt munkatársainknak egy idős, élő hitű asszonnyal való találkozás – ahogy öröm volt ez neki is. Milyen jó, hogy vihettük az örömhírt, az Istennel és emberekkel való megbékélés evangéliumát! Biztattuk a csüggedteket és a keresőket, vigasztaltuk a gyászolókat, s igyekeztünk segítséget nyújtani ott, ahol valaki már a szabadulást kereste a sötét erők fogságából. Székely Zsolt lelkipásztor Urunk hívására jött a gyülekezetbe, hogy hirdesse és élje az örömhírt: Jézussal lehet új élete egyénnek, családnak, közösségnek, mert Ő maga az élet. Imádkozzunk érte, hisz a megkezdett munkát, az elindult kapcsolatokat ő tudja majd folytatni! A vasárnapi közös istentiszteletre, amire hívogattunk, ugyan nem sokan jöttek el, de hisszük, hogy az elvetett magok, igék ott vannak az emberszívekben. Hordozzuk hazánknak ezt a vidékét (is) imádságban, s kérjük az Urat, hogy adjon esőt, növekedést, áldást! S köszönjük a helyi testvérek segítségét, vendégszeretetét is!” – Sz.P. 

,,Május 3.-5. Ormánság ( Baranya megye) Házigazda: Református gyülekezet A meghívást Székely Zsolt református lelkész úrtól kaptuk, aki 9 kis falu – Cún, Drávacsepely, Drávapiski, Drávaszerdahely, Ipacsfa, Kémes, Kovácshida, Szaporca, Tésenfa – lelkipásztora. Megérkezésünkkor a tésenfai szállásunkra, nagyon kedves fogadtatásban és vendéglátásban volt részünk. Hamar otthon érezhettük magunkat. A finom ételekért és a meleg szállásért nagyon hálásak vagyunk. Mindjárt pénteken útnak is indultunk és végig jártuk Tésenfa otthonait és Szaporca egyes utcáit. Szombaton tovább indultunk és estére bejártuk mind a ránk bízott településeket. Ahol lehetett megálltunk és beszélgettünk az örömhírről, Isten ajándékairól, Bibliáról, és szeretettel hívtunk mindenkit a vasárnapi istentiszteletre Kémesbe. Ahol nem lehetett, ott a postaládába helyeztük a meghívót és rövid támogató, elgondolkodtató, útmutató írásokat, amelyek utat mutatnak az Isten országát, a békességet kereső embereknek. Vasárnap Kémesen a 10.00-kor kezdődő Istentisztelet után, rövid beszámolót hallhattunk a falvak történelmét, kultúráját, szokásait illetően. Hálásan köszönjük Istennek ezt a lehetőséget, a testvéri találkozásokat és kérjük Isten áldását e falvak lakóira, a templomok felújítására, a gyülekezet épülésére. Örömmel vettünk részt ebben a szolgálatban és szeretettel bátorítjuk a testvéreket szerte az országban az EMO szolgálatára.”-  Boda Judit 

,,A május 4-5-i hétvégén először vettem részt olyan akcióban, amikor házhoz mentünk emberekhez és hívogattuk őket Isten mélyebb megismerésére, a vele való igazi találkozásra. Régóta érlelődött bennem az emberek felé való aktívabb szolgálat gondolata és amikor hallottam az EMO-ról, egyből fellelkesültem. Nem bántam meg egyáltalán, hogy erre szántam a hétvégémet. Először kényelmetlen szituációnak és kicsit bizarrnak tűnt a kapcsolatfelvételnek ezen módja, de aztán hamar belejöttem. Sokkal rosszabbra számítottam. Az volt a benyomásom, hogy az emberek érzik a szívük mélyén, hogy az az igazság, amit szólunk, csak nem akarják tudatosítani magukban. Valakinek segíteni kell nekik feltörni azt a kemény páncélt, amit növesztettek a szívük köré. Nekem pedig sokat segített látni a szolgáló testvérek odaadását és egy újabb, Krisztusnak odaszánt közösséget találtam bennük. Istennek legyen hála ezért az alkalomért!” – Fejszák Tamás

Kikelet havának első hétvégéjén munkatársi csendes hétvégét tartottunk kárpátaljai testvérszervezetünkkel közösen, az Evangélikus Kántorképző Intézet épületében

Nemcsak a vitaminraktárunk fogyatkozik meg tél végére. Ha hosszabb ideig nem találkozunk azokkal, akikkel „Egy ügyért” munkálkodunk, vágyunk együtt lenni az Úr előtt, hogy megújítson minket.

Ezen a március eleji hétvégén két fontos és időszerű kérdésben beszélt szívünkre az Úr.

 A magunk és egymás terhének hordozását a Galata 6,1-5 alapján két esti áhítatban a felelősségünk szerint érthettük meg. Személyesen az Úrral való kapcsolatunkban, és a „Krisztus-test”-ben a közösségben megélt áldások közben változunk, növekedünk. Az ember elhívatása ebben a földi létben, hogy ami valóság a láthatatlan világban, az megjelenjen látható módon az életünkön keresztül. Ennek részeként kell megjelennie a Krisztus test valóságának is Isten népe életében. Ennek a nagy méltóságnak a hordozása, megélése akkor lesz hiteles, ha az Úrral személyes szeretetközösségben, engedelmességben, a kijelentett Igéhez igazodva élünk és egymáshoz is így viszonyulunk. Mai egyén-központú világunkban különösen fontos észrevennünk a Szentírás „többes számban” kijelentett ígéreteit, felszólításait, biztatásait! Felelősek vagyunk magunkért és a közösségért, s a közösség is tagjaiért – együtt egymásért! Mindkettőről számot fogunk adni egyszer az Úr előtt, aki velünk van ezen az úton.

A hétvége fő témája: „A korszellem és a keresztyénség” időszerű és Ige-szerű értelmezése volt.

 
A kor, amelyben a keresztyénségünket megéljük, hatással van ránk. A korszellem által uralt világ mindig ideig való és a testi létformánkon keresztül szólít meg minket.

Az 1. Korintusi levél 3. részében ennek a gondolkodásnak és életmódnak karakteres formái állnak előttünk. A tömegtájékoztatás úgy alakítja a közgondolkodást, hogy ideigvaló, mulandó célok, tervek, foglaljanak le minket, és ez mindent felülírjon.

Ahhoz pártol a lelki értékrendünk, amivel legtöbbet foglalkozunk. Ha Isten igéjével foglalkozunk sokat, az maradandóan formálja lelkünket, eggyé leszünk Isten gondolataival.

 
Észre se vesszük, hogy épp ettől fordít el minket ez a korszellem, amikor azt hirdeti: minek lenne a memóriánkban és a szívünkben az Ige, ha a Google keresőbe írva rögtön megtaláljuk. De ami csak ott van, az nincs a szívben és nem alakítja a személyiségünket.
 

Gyakran a kényelem, a jólét utáni vágy felülír minden józanságot és sodródva hajszol a világi kívánságokba. Aztán elkezdünk a világ félelmei szerint félni, pedig Isten azt mondja az ő népének, hogy e világ félelmei szerint ne féljenek, mert a világ urai, uralkodói és a korszellem által uralt világ minden generációban megbukik.

Nagy megtévesztéssel bír, ha az állandó értékű ige mellé, a modern-kori eszközökön keresztül, a korszellem filozófiák, pszichológiai iskolák és emberi ötletből születő tanok, módszerek álruhájában bejut a közösségeinkbe, sőt egyéni életünk értékmérőjévé is válik. Egyik ilyen hangzatos irányelv pl. ma a tolerancia. A hangulati közösségek, rajongó csoportok függőségbe sodró, felszínes örömei pedig a józanság lelkét nélkülözik, amikor a résztvevők gyakran úgy úsznak a mámorító hangulatban, mint a moszatok a víz felszínén, gyökértelenül. Isten mindig értelmes szavakon, az Ő kijelentett, leírt beszédein keresztül fordul hozzánk. Jézus is mindig ahhoz ragaszkodott, ami meg van írva. Szükséges nekünk is az igéhez ragaszkodni, hogy el ne sodródjunk és a hitetés áldozatává ne váljunk. Így tart velünk kapcsolatot az Úr, olvassuk hát és tanulmányozzuk hűségesen az igét, imádkozva, hogy egyre jobban megismerjük az ige Urát, aki adja az Ő Szentlelkét, hogy értsük is Isten nagyságos dolgait és megismerjük akaratát.

Az együttlétünk kedves színfoltja volt az is, hogy ki-ki a közös lelki asztalra verset, éneket, beszámolót hozott, vagy éppen élete aktuális történéseinek kicsi mozzanatát tette le, azaz mondta el. Ezzel nem csak gazdagodtunk, hanem a közösséget is megélhettük. A lelki munkamezőn kevesebb lehetőség van ismerkedésre, most a Kárpátaljáról jött testvéreink énekei is gazdagítottak, az ő hűségüket látva bátorodott is a szívünk.

Annyira jó együtt lenni azokkal, akikkel ugyanazt a drága hitet kaptuk Urunktól, és ha néhány éve, vagy évtizede teljesen ismeretlenek voltunk is egymás számára, Isten Szentlelke testvérekké formált és annak az országnak tett polgáraivá, amit az Úr Jézus az Ő Golgotai váltsághalála árán szerzett meg számunkra.

A minden jóval ellátott hétvégi alkalmat a vasárnapi istentiszteleten való részvételünk zárta, ahol a 19. Zsoltár versei Isten igéjének mindenre elégséges voltára hívták fel a figyelmünket. Érdemes újra elolvasni a nevezett zsoltárt, de legalább a 8-11.-ig terjedő verseit és akár meg is tanulni, mert felüdít, bölccsé tesz, megörvendeztet, … kívánatos és édes, … de leginkább azért, mert MEGMARAD ÖRÖKKÉ!

Mindezekért az Úré a hála és dicsőség – S.D.G.

 
 
Page 8 of 9 1 6 7 8 9