Vezetőség

Az EMO-t, mint alapítványt nyolc magánszemély hozta létre 1991-ben, és azóta hat tagú kuratórium irányítja. Ennek jelenlegi tagjai:

 • Nagy Tamás (elnök)
 • Weber Istvánné (alelnök)
 • Bálint Józsefné
 • Fórizs Gyula Zsolt
 • Kovács-Hajdu Albert
 • Szende Gabriella

Az alapítvány munkáját három tagú felügyelő bizottság ellenőrzi:

 • Tariska Zoltán (korábbi elnök elhunyt, az új FB tagot ill. elnököt az alapítók kérik fel)
 • Kovács Zsolt Csabáné
 • Németh Kornél

Dokumentumok

Az utóbbi évek közhasznúsági beszámolóit letöltheti az évszámokra kattintva.

Közhasznúsági beszámolók

2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007

Adó 1%

Kérjük, hogy aki teheti, támogassa alapítványunk szolgálatát személyi jövedelemadója 1 %-ával.

Adószámunk: 18002320-1-42

Köszönjük!

A rendelkezéshez csak az adóbevallás csomagban található rendelkező nyilatkozat (vagy azzal megegyező formájú és tartalmú nyilatkozat) használható.

Az EMO adószámával előre kitöltött nyilatkozat a 2019-es adóévhez innen letölthető. Ezt kinyomtatva lehet az EMO javára rendelkezni.

Köszönjük mindazok segítségét, akik az elmúlt években a javunkra rendelkeztek jövedelemadójuk 1 %-áról. Az egyes években így kapott összegeket az alábbiak szerint használtuk fel:

 • 2017-ben megkapott 126 755 Ft-ból működési (bér) költségekre 31 600 Ft, a kárpátaljai EMO számára nyomtatott, időseknek szóló füzet nyomdai költségeire 95 155 Ft-ot fordítottunk.
 • 2016-ban megkapott 176 220 Ft-ból működési (bér) költségekre 44 000 Ft, a körlevelek költségeire 14 400 Ft-ot, traktátusok, meghívók és egyéb ingyenes kiadványok nyomtatására, ingyenesen továbbadott könyvek vásárlására összesen 117 820 Ft-ot fordítottunk.
 • 2015-ben kiutalt 192 075 Ft-ot 2016-ban tartalékoltuk, majd 2017-ben működési (bér) költségre 48 000 Ft-ot, a kifogyott bibliatanulmány újranyomására 144 075 Ft-ot fordítottunk.
 • 2014-ben az adóhatóság 136 789 Ft-ot utalt át számunkra. Ezt 2015-ben tartalékoltuk, majd 2016-ban felhasználtuk: 34 186 Ft-ot működési költségekre (fizetés), 102 603 Ft-ot pedig a korábban kiadott bibliaolvasó kifogyott füzeteinek utánnyomására.
 • 2013-ban 178 183 Ft-ot kaptunk. Ennek egy részét, 44 540 Ft-ot ismét bérköltségekre fordítottunk, 13 643 Ft-ot használtunk fel a magyar-roma kétnyelvű traktátus újranyomtatásához, 120 000 Ft pedig a valamikell.hu honlap fejlesztését szolgálta.
 • 2012-ben megkapott 147 169 forint-ból 44 150 Ft-ot működési költségekre (bérekre) fordítottuk, a többi, 103 019 Ft a “Miért éppen Krisztus?” c. bibliatanulmány újranyomtatását segítette.
 • 2011-ben kapott 136 385 Ft-ot összevontuk a 2010-ben kapott, és akkor tartalékolt összeggel. Az együttes összeg törvény szerinti részét, 91 585 Ft-ot működési költségekre (bérekre), a többit, 213 703 Ft-ot a Fordulópontok c. kiadvány újranyomtatására fordítottuk.
 • 2010-ben kapott 168 903 Ft-ot tartalékoltuk későbbi felhasználásra.
 • 2008-ban megkapott 182 130 Ft-ot tartalékoltuk és összevontuk a 2009-ben kapott 169 985 Ft-al. Ebből 105 634 Ft-ot bérköltségekre, 246 481 Ft-ot Újszövetségek vásárlására fordítottuk.

Támogatások

Az alapítvány 2018.04.01-2019.03.31 közötti működését a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül “Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2018.” címen 500 000 Ft-tal támogatta.

Az alapítvány 2018.04.01-2019.03.31 közötti működését az Emberi Erőforrások MinisztériumEmberi Erőforrás Támogatáskezelője a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül “Civil szervezetek működési célú támogatása 2018” címen 1 500 000 Ft-tal támogatta.

Az alapítvány 2017.04.01-2018.03.31 közötti működését az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelője a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül “Civil szervezetek működési célú támogatása 2017” címen 1 000 000 Ft-tal, “Az adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2017.” címen 500 000 Ft-tal támogatta.

Az alapítvány 2015-2016 évi működését az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelője a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül “Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás“-címen 500 000 Ft-tal támogatta.