Segítünk a helyi gyülekezet illetve gyülekezetek munkatársainak felkészülni a közös szolgálatra. Majd velük együtt elmegyünk egészen az otthonok ajtajáig, bezörgetünk (csengetünk, kopogunk…), s átadjuk szórólapjainkat egy pár kedves szó kíséretében. Házról házra, otthonról otthonra – módszeresen. Olyan ez, mint a magvetés. A szórólap is, a mag is önmagában kicsiny, de élet van bennük és sok van belőlük.

1992 februárja óta (részben a posta segítségével) több mint 700 település 1 000 000 ajtajánál jártunk.

Akiben megmozdul bármilyen érdeklődés, mint mag a földben, az visszaküldheti a kis írásunkban lévő válaszlapot, s kérhet levelező bibliaismertetőt, bibliaolvasó segédanyagot, lelki olvasmányokat és – ha szükséges – Újszövetséget. Csaknem 5´500 ember kérte már ezeket.

Csak Újszövetségből 3 400-at küldtünk el. Bár mindet olvasnák! Az sem lenne kevés, ha csak ennyit tettünk volna. Illetve legyünk őszinték: ezt is, s minden egyebet Urunk tette azokon az egyszerű, hívő embereken keresztül, akik munkatársaink. … Egyszerű, Urukat, s az elveszetteket szerető emberek szolgálata ez, akik elmennek, bizonyságot tesznek, leveleznek, segítenek az irodában, imádkoznak, imádkoznak, imádkoznak… A küldött könyvek jelentős része levelezésre biztat, sőt arra épül. Levelező munkatársaink örömmel válaszolnak a kérdésekre, továbbsegítve a megszólítottakat a hit útján.

Írásos anyagainkat az érdeklődők megrendelhetik új, missziós weboldalunkon is: www.valamikell.hu

A szórólaposztást legtöbbször valamilyen evangélizációs rendezvény követi. Néha mi rendezzük ezt, néha a gyülekezet vagy a gyülekezetek közösen. A megszokott igehirdetési alkalmon túl volt már színdarab, zenés est, teadélután, filmklub, klub-sorozat, amire hívogattunk. Így egy másik lehetőség a továbblépésre, hogy a megszólított család elfogadja a szórólappal együtt átadott meghívót és elmegy egy keresztyén rendezvényre.

Amikor házról-házra járunk, a keresztyénség iránt nyitott, és a kapcsolatot szívesen folytató embereket feljegyezzük. Őket a helyi gyülekezet, gyülekezetek élőhitű munkatársai kereshetik meg ismét, folytatva a megkezdett beszélgetéseket. Ez a kapcsolat folytatásának harmadik módja.

Néhány levélrészlet a küldött anyagokkal kapcsolatban

Nagy örömmel üdvözlöm azokat,

akik ezt a sorozatot elindították. Én már rég szerettem volna foglalkozni a Bibliával, de nem tudtam, hogy kezdjek hozzá. Na­gyon remélem, hogy most az Önök segít­ségével jártassá válok a Biblia és a vallá­sok terén, hogy az unokáimat már így tudjam tanítani...

Sok zűrzavaros,

tudatlanságból eredő gon­dolatom van. Már nagyon sokra segített jó választ találni a füzetek kérdésein való elmélkedés, kutakodás, és bár szégyellem, hogy nem tudom jól kitölteni, de az is jó, ha tudom, hogy mit nem tudok...”

Nagyon hasznos segítség

a Napról nap­ra című füzet a Biblia jobb megértésé­hez. A laikusnak megvilágít egy-egy régi kifejezést, szokást.”

Kedves Munkatársak!

Nagyon szégyel­lem, hogy eddig nem köszöntem meg a kül­deményüket, de 2 hete elhunyt a férjem és nagy a bánatunk. Csak a Biblia olvasá­sa ad megnyugvást a lelkünknek ... Csodá­latos az Újszövetség és a Zsoltárok köny­ve! Egyetlen vigaszom...

Lelki és anyagi háttér

Munkánk hátteréül az EMO baráti köre szolgál, melynek tagjai két-három havonta kapnak körlevelet a munkánk alakulásáról. Ők hordozzák imádságban ezt a szolgálatot, ők végzik a traktátusosztást, irodai segítséget, levelezést, látogatást.

Ugyanúgy ahogy egy gyülekezeti evangélizáció nem csak az evangélista feladata, az EMO munkában is, a nagyon változatos feladatok között kell, hogy legyen helye mindenkinek, aki az evangéliumot szeretné elvinni az EMO-val az embereknek.

Legutóbbi körlevelünket pdf formában letöltheti „itt„.

Anyagiak: Alapítványunk kizárólag adományokból tartja fenn magát illetve Urunk tartja fenn azáltal, hogy embereket indít adakozásra. A munka anyagi hátterét így a hazai és a külföldi hívő emberek adományai jelentik. A hazai adományok éves szinten a kiadásaink 40-60 %-át fedezik, a többit külföldi testvérek adományai pótolják. Az EMO-nak küldött (belföldi) adományokról, mint közhasznú szervezet, adócsökkentésre jogosító igazolást is küldtünk amíg a jogszabályok ezt lehetővé tették.