Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében május 31-június 1-én (péntek-szombat) Záhonyba látogatunk el. A város lakóit a BIBLIAI LOGÓK kiállítására és a hozzá kapcsolódó evangélizációra hívjuk. Olvasnivalókat, gondolatébresztő írásokat is átnyújtunk az érdeklődőknek.

Fotó: Szabó Zoltán

Munkatársainkkal és önkénteseink segítségével április 19 és 20-án (pénteken és szombaton) a Fejér vármegyei Seregélyesen látogatjuk meg a családokat – a település 1700 otthonát! A helyi református gyülekezet „Élet a halál után” című evangelizációs sorozatára hívjuk meg az érdeklődőket.

Kérjük, imádkozzanak a szolgálatért !


Tavaszi és nyári terveinkről Facebook oldalunkon is tájékozódhatnak.

Fotó: Seregélyesi Református Egyházközség Facebook oldala

Április 7-én, vasárnap a Budapest Pestszentlőrinc-Erzsébet-Bélatelep Református Egyházközségben mutatták be munkatársaink az EMO szolgálatot. Bartha Attila lelkipásztor igehirdetése előtt Sztanó Péter a misszióról, mint Isten tervéről, illetve üdvözítő tervének egy részletéről beszélt, bemutatva az EMO munkáját. Egyben a szolgálatba történő bekapcsolódásra hívta és buzdította a gyülekezet tagjait. Később Szabó Zoltán tett bizonyságot hitre jutásáról, arról, hogy egy odaszánt életű hívő ember ebben milyen szerepet kap, és, hogy megtérése után az Úr hogyan állította szolgálatába.

Munkatársaink válaszoltak a résztvevők kérdéseire, az érdeklődők az istentiszteletet követően egy-egy traktátust is átvehettek.

Fotó: Szabó Zoltán

Április 7-től egy héten át a Környei Művelődési Házban tekinthetik meg az érdeklődők „A Biblia üzenete másként” című tárlatot, amely 27 képből áll. A kárpátaljai Balog István alkotásai egész történeteket mesélnek el, kedvet adva a bibliaolvasáshoz. Alapítványunk közreműködésével közösségeknek, gyülekezeteknek lehetőségük van saját kiállítás keretében bemutatni ezeket az alkotásokat. További információért kérjük, egyeztessenek Szabó Zoltán missziói munkatársunkkal a zolko1231@gmail.com címen.
A tárlatot legközelebb Tatán mutatják be. Felvételeink a környei megnyitón készültek.

Fotó: Szilágyi Hajnalka
Kapcsolódó összeállításaink:


https://emoalapitvany.hu/beszamolok/vandorolnak-a-bibliai-logok/
https://www.youtube.com/watch?v=zeWxKCJ3HBk

Április 12-13-án (pénteken és szombaton) Budapest XVIII. kerületét, Pestszentlőrincet keressük fel önkéntes munkatársainkkal. EMO-akciónk keretében az itt élő családokat hívogatjuk a következő hétre a helyi református gyülekezetbe, idősebb Pocsai Sándor kárpátaljai református lelkipásztor evangelizációjára. Kérjük, imádkozzanak az akcióért és az evangelizációs hétért ! Fotó: Pestlőrinc Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség temploma Forrás: http://www.bpdel.hu/gyulekezetek/27

Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6,35)

Idén az első EMO akció Kelet-Magyarország két kis falujában volt. Kárpátaljai szolgatársaink is velünk tartottak, és ezúttal mi vittük el minden családhoz az EMO húsvéti képeslapját, és egyben hívogattunk az ünnepi alkalmakra.

Érdekessége volt ennek a hétvégének, hogy az EMO történetében a legidősebb velünk szolgálót köszönthettük: a 90 éves Laura nénit. Ménesné Mirgay Katalin írt közös szolgálatukról:

„Laura néni soha nem vett részt eddig EMO akcióban. Most azonban, ezen a szombaton velünk tartott, noha erre a szolgálatra készülése valójában november elején kezdődött. Laura néni Kérsemjénben született, itt élt 13 éves koráig. November elején eljött a szülei sírjához és utána a fiával együtt részt vett a református istentiszteleten. A lelkész látva az eddig ismeretlen arcokat, az alkalom végén megkérte őket, hogy mutatkozzanak be. Laura néniék − élve a lehetőséggel − bizonyságot tettek a Megváltóról a kis gyülekezet előtt. Laura néni eddig is imádkozott szülőfalujáért, de ez az új kapcsolat a helyi lelkésszel arra bátorította őt, hogy Visszhang naptárakat küldjön karácsony előtt a gyülekezetbe. Amikor pedig megtudta, hogy EMO akció lesz ebben a faluban kora és fizikai állapota ellenére is tudta: jönni szeretne. Isten pedig mindent elrendezett, hogy itt is lehessen.
Eljött a várva várt nap és Laura néni ott állt a Petőfi utcában, a ház előtt, ahol született. Az ott lakó hölgy kezdetben nagyon tartózkodó volt, de végül csak meghallgatta Laura nénit, aki elmondta, hogy ki ő, és miért van itt. Az ismeretlen hölgy sok múltbéli keserűségére, fájdalmára válaszul pedig Jézus Krisztusról beszélt, az egyetlenről, aki képes bűnöket megbocsátani, akivel újat lehet kezdeni. A hölgy nyitott és hálás szívvel hallgatta őt hosszú perceken keresztül, én pedig meg se szólaltam, csak áldottam és dicsőítettem Istent. Hálás vagyok Istennek, hogy részese lehettem ennek a történetnek.”

Adjunk hálát a gyülekezet mentő szeretetéért, amellyel a település lakói felé szolgálnak, hogy minden családot meghívhattunk a nagyheti alkalmakra, a gyülekezetbe!

Imádkozzunk Nábrád és Kérsemjén lakóiért, hogy vágyakozzanak Isten szavát hallani!

A beszámoló elején a nábrádi református templom látható.

Korábbi beszámolónkat elolvashatják a Facebook oldalunkon.

Tekintsék meg képgalériánkat!

Fotók: Szabó Zoltán, Szűcs Gábor

 
 
Tekintsék meg ünnepi videónkat, mellyel valamennyi Olvasónknak áldott, békés húsvétot kívánunk!
 
Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, …, mimódon ne ajándékozna Vele együtt mindent minekünk? (Pál levele a rómaiakhoz 8,32)
 

Május 31-június 1-én (péntek-szombat) Záhonyban rendezik a BIBLIAI LOGÓK kiállítással egybekötött evangelizációs alkalmat. Erre hívjuk majd a város lakóit. Kérjük, imádkozzanak ezért az alkalomért! Fotó: Szabó Zoltán

Április 5-6-án (péntek-szombat) Környén tervezünk EMO-akciót. A Komárom-Esztergom vármegyei község kb. 1850 otthonát keressük fel. A BIBLAI LOGÓKAT a településen 1 hétig látogathatják az érdeklődők. A kiállításhoz evangelizációs rendezvények is kapcsolódnak, ezekre hívogatunk. Kérjük, hordozzák imádságban ezt a munkát ! Fotó: http://www.refdunantul.hu/lap/tataiem/hir/mutat/23905/

A téma az IMÁDSÁG volt „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsolt 133,1) Ez elmúlt évekhez hasonlóan február végén azokkal a Testvéreinkkel töltöttünk el egy hétvégét Egerben, akikkel a szolgálatunk során együtt kerestük fel hazánk sok-sok településén az otthonokat. A legyalogolt kilométerek után jó volt most néhány órát csendben ülni,…

Page 0 of 41 4