Kapolcson, az idei Művészetek Völgye Fesztiválon az EMO munkatársai, önkéntesei is jelen lesznek július 19. és 21. között (péntektől-vasárnapig). Bizonyságtételekkel, ingyenes keresztyén tartalmú kiadványainkkal és a Bibliai Logókhoz kapcsolódó tárlatvezetéssel is várjuk az érdeklődőket az evangélikus templomban.

Terveink szerint július második felében – augusztus elején Sárvár környéki településeket keresünk fel postaládázós akcióink keretében.

Kérjük, hogy imádkozzanak ezért a szolgálatért!

Szeptember 16-21-ig a csaknem 9000 családot számláló Dombóvárra indulunk, hogy
 egy héten át hívogassunk, s bizonyságot tegyünk Urunkról. A készülő evangélizációval
 párhuzamosan ott is kiállítjuk majd a BIBLIAI LOGÓK sorozatot.

Kérjük, hogy imádkozzanak ezért a szolgálatért !

Felvételünkön a Dombóvári Református Egyházközség temploma látható.

Fotó: Szabó Zoltán

Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben…”

(2Tim 4,2a)

Június elején a Záhonyi Művelődési Házban három estén át tartott a Nyári esték a Biblia mellett rendezvénysorozat, valamint a Bibliai Logók kiállítás, amelyre az egész várost meghívtuk.

A szervezést és a lebonyolítást döntően Szabó Zoltán végezte, aki összefoglalójában ezt írta:
„A záhonyi szolgálatunk úgy indult, hogy a református lelkész – Sebők János – egyik önkéntes munkatársunktól hallott rólunk. Már az első találkozásunk során bíztató volt, hogy a lelkész örömmel fogadta a lehetőséget, s hogy a többi felekezettel is jó a kapcsolatuk. Hosszú egyeztetések után végül az a döntés született, hogy két napon át hívogatjuk a családokat egy három estére szervezett evangelizációs sorozatra a Művelődési Házba. Isten sokféle kegyelmes segítségét tapasztaltuk (munkatársak, időjárás, elkészített találkozások), és így Záhony település minden egyes otthonát fel tudtuk keresni 05.31-én és 06.01-én.

Az evangelizáció első estéjén az EMO titkára, Sztanó Péter beszélt Isten megismeréséről. Második este a Budapest Rákoscsabai Baptista Gyülekezet lelkésze László Gábor szolgált arról, hogyan lehet Istent, Jézust követni. Harmadik este pedig Bartha Gyula ny. esperes-lelkipásztor Zákeus története alapján beszélt Isten kegyelmes voltáról, s arról, hogyan lehet Krisztussal, szabadon továbbmenni életünk útján! A hívogatáskor több ezer embert értünk el, viszont az alkalmakra – szerintünk – nagyon kevesen kb. 30-45-en jöttek el!
Ezzel együtt örömeim is voltak, hiszen ismerősökkel is találkoztam, akikkel egykor a szülőfalumban egy gyülekezetbe jártunk, sőt két olyan fiatalemberrel is, akikkel régebben együtt táboroztunk.
Örömmel öleltük meg egymást. Ezekért az apró örömökért is megéri Krisztus munkatársának lenni!
Hálásak vagyunk minden egyes szolgáló Testvérünkért Istennek, akié a dicsőség, most és mindörökké, ÁMEN!”

A rendezvény eseményeiről videófelvételeket készítettünk, amelyek elérhetőek a következő linkeken:

https://www.facebook.com/emoalap/

https://www.youtube.com/@emoalapitvany2834/videos

➢ Adjunk hálát minden lehetőségért, amikor beszélhetünk Jézus Krisztusról, a megváltásról!
➢ Imádkozzunk mindazokért, akik hallották már az evangéliumot, de érdektelenül fogadták azt! Isten könyörüljön rajtuk, hogy válaszoljanak Isten hívó szavára!

Tekintsék meg a korábbi összeállításainkat:

https://www.facebook.com/emoalap/posts/pfbid0MQTYWYyH6GbZKrn6zWpdfazMzyFddyoNZk87x1X5aZ7AR96UJPHBQnPW5yLFiFJEl

https://www.facebook.com/emoalap/posts/pfbid0p4Kx7KF8ATEfDoQSvwmFw8wn3ttoa2EcjNRvtY5B52tk4JUsV6rFYBWQBKQxqm7kl

Felvételeink a rendezvényen készültek:

Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.(Lukács evangéliuma 15,10)

Nagytőke község kb. 360 lakosát a Szentes-Felsőpárti Református Gyülekezetből érkezett Testvéreinkkel együtt egy délelőtt alatt sikerült felkeresni.

Sajnos a református imaházról nem mindenki tudta, hogy még működik, és pünkösd alkalmából istentisztelet is lesz.

Ezért is jó volt, hogy mindenkit hívogattunk erre az alkalomra.

Ha már ott voltunk, délután a közeli Magyartés családjait is meghívtuk az istentiszteletre.
Szabóné Andi Szentesről érkezett, és így élte meg az EMO szolgálatot:

„Szorongással telve indultam el erre a napra, félve attól, hogy meg tudok-e majd szólalni, és őszintén szólva kíváncsi is voltam hogyan kell/lehet ezt csinálni. Azt tudtam, hogy nem lesz könnyű a feladat, ezért csak lassan tudtam benne feloldódni.
Összességében úgy zajlott le a nap, ahogy arra számítottam, voltak pozitív és negatív tapasztalatok az emberek visszajelzései alapján.”

➢ Imádkozzunk hazánk szórvány gyülekezeteiért! Adja Urunk, hogy ébredés lehessen ezeken a településeken is, és legyen, aki gondját viseli ezeknek az embereknek!


„Én pedig meglátom arcodat igazságban, arcod látása megelégít, amikor fölébredek.”

(Zsoltár 17,15)

Ez az ige olvasható azon a gyászjelentésen, amelyből néhány napja megtudtuk, hogy az osztrák testvérmisszió volt vezetőjét, Fritz Meiert 85 éves korában Urunk hazahívta. Fritz testvérünknek  meghatározó szerepe volt a magyar EMO elindításában, és utána is éveken át hűségesen támogatta szolgálatunkat, és hordozott bennünket imádságban.

Az EMO 20 éves hálaadó napján együtt hallgattuk igehirdetését, s tavaly ősszel még találkoztunk vele az osztrák EMO 50 éves jubileumi ünnepségén.


Hálásak vagyunk Istennek Fritz életéért, szolgálatáért, hogy ismerhettük őt. Adjon Isten vigasztalást a családjának!
Adja Urunk, hogy sok hívő ember számára legyen példa Fritz átadott élete, hűséges szolgálata.

Fritz Meier testvérünkről, szolgálatáról hamarosan egy hosszabb összeállításban is szeretnénk megemlékezni.


Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8)

E határmenti városban május legvégén meghívtuk az összes helybélit a művelődési házba a Bibliai Logók kiállításra, és egy három napos evangelizációra.

Kárpátaljáról, valamint a helybeli református és baptista gyülekezetekből is jöttek Testvéreink, hogy be tudjuk járni a várost.

Következőkben Kántor Zoltán baptista testvérünk beszámolóját olvashatják:

Hálával tartozom a jó Atyámnak azért, hogy részt vehettem ebben a különleges misszióban.
Úgy érzem, hogy ezzel a missziós munkával még egy lépéssel közelebb kerültem az Úr Jézus Krisztushoz. Nekem ez – 80 évesen – nagy ajándék volt a mennyei Atyától, és kérem is Őt, hogy segítse a munkánkat, mert ha Ő nem nyitja meg az emberek szívét, akkor nem sokat érünk vele.
De én bízom a jó Atyában, hiszen Ő is azt akarja, hogy az emberek megnyissák a szívüket.”


➢ Kérjük Urunkat, hogy áldására lehessen a város lakóinak minden kiosztott írás, személyes beszélgetés, és az evangelizáció!

Fotó: Szabó Zoltán, Szűcs Gábor

„Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét…”

(ApCsel 8,25)

A képeket a református gyülekezeti teremben állították ki, így mindazok láthatták, akik oda valamilyen okból betértek. Nagy érdeklődéssel és örömmel fogadták a Szentírás történeteinek és igazságainak ezt az egyedi ábrázolását, s sokat jelentettek a nézőknek a képekhez tartozó rövid szövegek, üzenetek is.

➢ Az EMO gondozásában lévő képekből lehetősége van gyülekezeteknek, iskoláknak saját kiállítást rendezni.
Érdeklődni
Szabó Zoltánnál kell: zolko1231@gmail.com

➢ Imádkozzunk azért, hogy a Szentírás örömhíre eljusson olyanokhoz is, akik nem járnak gyülekezetbe!

Fotók: Fóti Református Egyházközség

Pünkösd ünnepe előtt, szombaton a Csongrád-Csanád vármegyei Nagytőkén jártunk s az ott élő mintegy 200 családot szólítottuk meg. Az EMO traktátusok átadásán túl mindenkit meghívtunk a református imaházba, pünkösdi istentiszteletre, illetve a Szentes-Felsőpárti anyagyülekezet pünkösd hétfői családi délutánjára. Örömünkre maradt még időnk-erőnk arra, hogy Szentes város egyik közeli külterületét, Magyartést is bejárjuk. A munkák során szép és barátságos hangulatú településekkel ismerkedhettünk meg. Hálásak vagyunk Urunk ajándékáért, hiszen két esős, borús nap között egy napsugaras szombattal ajándékozott meg mindnyájunkat.

Imádkozzunk az itt élő emberekért, a gyülekezetért és a lelkipásztor szolgálatáért!

Tekintsék meg a felvételeinket!

Fotók: Kecskeméti Ildikó, Kecse Mónika


mindenért hálát adjatok..,” (1 Thessz 5,18)

Ilyen is ritkán adódik!! A Fejér vármegyei Seregélyesen a Református Gyülekezet presbitereinek döntő többsége, és jónéhány gyülekezeti tag is részt vett az otthonok felkeresésében. Miután olyan külterületére is elmentünk a falunak, ahol minden utcának ugyanaz volt a neve, egy idő után csak a helyiek tudták, hogy egyáltalán merre járunk…
Különösen hálásak vagyunk Urunknak, hogy a felkeresett idősotthonban is örömmel fogadtak minket. Kajos Istvánné Ildikó alpolgármester asszony sorai Seregélyesről:

” Nagyon szépen szeretnénk megköszönni az EMO munkatársainak azt a precíz munkát, odaadást, amit nálunk Seregélyesen végeztek. Sokat tanulhattunk tőlük hogyan kell ISTEN igéjét, szeretetét közvetíteni olyan szétszórt település részeken, ahol az otthon és a lélek is nagyon távol van. Hívni evangelizációra olyan embereket, akik bizalom vesztett, óvatos, félénk emberek Mégis nyíltak a kapuk és reményeink szerint a szívek is: egy fiatal házaspár 2 gyermeket is kereszteltetni szeretne, az Idősek Otthonában pedig Isten igéjének rendszeres hirdetésére kérték fel lelkipásztorunkat.
Isten áldását kérem minden munkájukra életükre. Szeretettel írom e pár sort minden egyes munkatársnak a seregélyesi lakosok nevében.”

➢ Adjunk hálát a Seregélyesi Gyülekezet szolgáló lelkületéért, a sok-sok megismert új Testvérért! Áldja és őrizze meg Urunk őket a jövőben is!

Tekintsék meg a képgalériánkat !

Fotók: Csipes Piroska, Horváth Gyöngyi, Szabó Zoltán, Szűcs Gábor

Page 0 of 51 5