„…ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” (Ézs 55,11)

Október közepén a cívisváros egyik gyülekezetében segítettünk a helyi Testvéreknek meghívni a környék több mint 1000 otthonának lakóit az evangelizációra, végső soron a gyülekezetbe.
Nagyon jó volt együtt szolgálni, barátkozni, és sokat beszélgetni a homokkerti Testvérekkel.

A következőkben egy helyi fiatal gyülekezeti tag, Magassy Máté beszámolóját olvashatják:

Izgatottan vártam a szombatot, a hívogatás napját. Nyugodtan, de lelkesen csengettünk be
a házakba a társammal. Felemelő volt megtapasztalni, hogy az Úrért járok követségben.
A társam és én tapasztalatlanok vagyunk ebben a szolgálatban, de talán éppen emiatt intézte
úgy Isten, hogy a legtöbb helyen kedvesen fogadtak és csak a nap végén voltak ketten, akik
visszautasították a meghívást.
Az evangelizáción, amelyre hívogattunk, az egész héten többen voltunk, mint a tavalyi hitébresztő estéken, amelyhez – reménységünk szerint – az EMO szolgálata is hozzájárult.
Voltak ugyanis olyanok, akik egy-egy este elmondták, hogy ők megígérték a hívogatáskor,
hogy eljönnek. Hálás vagyok, hogy ezt a lelkimunkát és annak csodáit átélhettem!

Fotók:

Szabó Zoltán, Szűcs Gábor