Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8)

E határmenti városban május legvégén meghívtuk az összes helybélit a művelődési házba a Bibliai Logók kiállításra, és egy három napos evangelizációra.

Kárpátaljáról, valamint a helybeli református és baptista gyülekezetekből is jöttek Testvéreink, hogy be tudjuk járni a várost.

Következőkben Kántor Zoltán baptista testvérünk beszámolóját olvashatják:

Hálával tartozom a jó Atyámnak azért, hogy részt vehettem ebben a különleges misszióban.
Úgy érzem, hogy ezzel a missziós munkával még egy lépéssel közelebb kerültem az Úr Jézus Krisztushoz. Nekem ez – 80 évesen – nagy ajándék volt a mennyei Atyától, és kérem is Őt, hogy segítse a munkánkat, mert ha Ő nem nyitja meg az emberek szívét, akkor nem sokat érünk vele.
De én bízom a jó Atyában, hiszen Ő is azt akarja, hogy az emberek megnyissák a szívüket.”


➢ Kérjük Urunkat, hogy áldására lehessen a város lakóinak minden kiosztott írás, személyes beszélgetés, és az evangelizáció!

Fotó: Szabó Zoltán, Szűcs Gábor