Három évvel ezelőtt volt utoljára evangelizáció Hajóson. Ennek fő oka egy elhúzódó építkezés, ami az imaházat és a parókiát érintette, valamint a világjárvány, ami most is aggályossá tette az evangelizáció megtartását. De hála legyen az Úrnak, hogy 2021. november második hetében három estén át hallgathattuk Seres János testvérünk szolgálatát, aki nagy alázattal és hűséggel hirdette Isten Igéjét.

Az Ige a Krónikák második könyvéből, Jósafát történetén keresztül szólt hozzánk. „Az Úr szabadítása kilátástalan élethelyzetekből” – ez volt az összefoglaló címe az estéknek. Az igehirdető személyes élettapasztalataival tette még hitelesebbé bizonyságtételét, amelyek nem egyszer könnyet csaltak sokunk szemébe. Estéről estére 20-25 testvérünk jött el személyesen az alkalomra, de a helyi televízió közvetítésén, valamint a gyülekezet facebook oldalán keresztül több százan hallgathatták Isten élő Igéjét, ami hisszük, nem tér hozzá vissza dolgavégezetlenül. Az ének és orgona szolgálatot gyülekezetünk kántora, az egyházmegyei énekügyi előadó, valamint a helyi katolikus énekkar látták el.

A hívogatás szolgálatát az EMO (Evangéliumot Minden Otthonban) magyarországi és kárpátaljai munkatársai végezték példás lelkesedéssel, örömmel és kitartással. Az evangelizációt megelőző két hétvégén vitték el és adták át személyesen a meghívókat egy-egy rövid evangéliumi írással együtt, több mint ezer hajósi otthonba.

A szolgálókra Isten áldását kérjük, továbbra is áldja és őrizze meg őket az Úr, hogy mindnyájan az Ő nagy neve dicsőségére élhessünk.

Papp Szabolcs Zsolt, Hajósi Református Egyházközség

Kárpátaljai testvérek hívogatnak Hajóson