Február során ismét postai úton jutott el több település otthonaiba
egy-egy EMO traktátus.
Húsz Baranya-megyei falu közel 4 400 családja mellett Győr-Moson-Sopron megy48 településén mintegy 16 800 család kapta meg a
“Ne aggodalmaskodjatok…!” c. írást.
Ahogy eddig, úgy most is közös ellenőrzést végeztünk néhány telepü-lésen a posta munkatársaival, hogy lássuk, valóban megkapták-e az érintettek az EMO traktátusokat. Hála Istennek, a postások munkáját ezúttal is rendben találtuk, sőt az egyik postás hölggyel jó lelki beszélgetést is készített Urunk. Hordozzuk őt is imádságban!
Sajnos az ellenőrzés során megkérdezettek túlnyomó többségén teljes közönyt láttam.
A kapott lappal kapcsolatban nem igen volt kérdésük, megjegyzésük, még csak vitatkozni sem volt kedvük a leírtakkal. Sokan őszintén megmondták, hogy kihajították.

Felmerül persze a kérdés: van-e így értelme az egésznek? Azt gondolom, hogy van.
Mert ha csak egy ember lelke mozdul az Úr felé, akkor megérte! Mi pedig imádkozzunk, könyörögjünk, hogy Urunk igéje és Lelke végezze el áldott munkáját ígérete szerint:

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” Ézs 55,10-11