Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6,35)

Idén az első EMO akció Kelet-Magyarország két kis falujában volt. Kárpátaljai szolgatársaink is velünk tartottak, és ezúttal mi vittük el minden családhoz az EMO húsvéti képeslapját, és egyben hívogattunk az ünnepi alkalmakra.

Érdekessége volt ennek a hétvégének, hogy az EMO történetében a legidősebb velünk szolgálót köszönthettük: a 90 éves Laura nénit. Ménesné Mirgay Katalin írt közös szolgálatukról:

„Laura néni soha nem vett részt eddig EMO akcióban. Most azonban, ezen a szombaton velünk tartott, noha erre a szolgálatra készülése valójában november elején kezdődött. Laura néni Kérsemjénben született, itt élt 13 éves koráig. November elején eljött a szülei sírjához és utána a fiával együtt részt vett a református istentiszteleten. A lelkész látva az eddig ismeretlen arcokat, az alkalom végén megkérte őket, hogy mutatkozzanak be. Laura néniék − élve a lehetőséggel − bizonyságot tettek a Megváltóról a kis gyülekezet előtt. Laura néni eddig is imádkozott szülőfalujáért, de ez az új kapcsolat a helyi lelkésszel arra bátorította őt, hogy Visszhang naptárakat küldjön karácsony előtt a gyülekezetbe. Amikor pedig megtudta, hogy EMO akció lesz ebben a faluban kora és fizikai állapota ellenére is tudta: jönni szeretne. Isten pedig mindent elrendezett, hogy itt is lehessen.
Eljött a várva várt nap és Laura néni ott állt a Petőfi utcában, a ház előtt, ahol született. Az ott lakó hölgy kezdetben nagyon tartózkodó volt, de végül csak meghallgatta Laura nénit, aki elmondta, hogy ki ő, és miért van itt. Az ismeretlen hölgy sok múltbéli keserűségére, fájdalmára válaszul pedig Jézus Krisztusról beszélt, az egyetlenről, aki képes bűnöket megbocsátani, akivel újat lehet kezdeni. A hölgy nyitott és hálás szívvel hallgatta őt hosszú perceken keresztül, én pedig meg se szólaltam, csak áldottam és dicsőítettem Istent. Hálás vagyok Istennek, hogy részese lehettem ennek a történetnek.”

Adjunk hálát a gyülekezet mentő szeretetéért, amellyel a település lakói felé szolgálnak, hogy minden családot meghívhattunk a nagyheti alkalmakra, a gyülekezetbe!

Imádkozzunk Nábrád és Kérsemjén lakóiért, hogy vágyakozzanak Isten szavát hallani!

A beszámoló elején a nábrádi református templom látható.

Korábbi beszámolónkat elolvashatják a Facebook oldalunkon.

Tekintsék meg képgalériánkat!

Fotók: Szabó Zoltán, Szűcs Gábor