Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel!” (Kol 3,2)

A Környei Református Gyülekezetnek sajnos nincs saját lelkésze, így igazán tiszteletre méltó, hogy Szilágyi Sándor helyettes lelkésszel együtt meghívták az EMO-t, hogy – egyebek mellett – a Művelődési Házban kiállított „Bibliai logók” című kiállításra hívjuk a családokat.

A község honlapján is beszámoltak az eseményről, így remélhetőleg a bizonytalankodókat ez is bátorította.

Sztanó Péter írta le egyik környei élményét:

„Egy szép új háznál a csöngetésre egy fiatalember jött ki, aki kezdetben elég távolságtartó, és kissé cinikus volt, de nem barátságtalan. Adjuk inkább másnak a meghívót, ő nem fog elmenni. A feleségem református – mondta –, én nem – tette hozzá nyomatékkal. De nem sietett vissza a házba, kész volt beszélgetni velünk.
Szóba került a kiállításra szóló meghívó is. A Bibliai logók egyik képét írtam le, amely Éváról szól. Szemléletes, ahogy az „É” betűből ki van harapva egy darab. Magyaráztam, hogy ez arra utal: ha Isten rendjével szembe megyünk, ha korlátait átlépjük, attól nem több lesz az életünk, hanem kevesebb! A fiatalember egyre komolyabban hallgatott, majd kérdezett és megint hallgatott. E pár perc alatt úgy éreztem, talán közelebb került egy kicsit ahhoz az Istenhez, aki ezen a látogatáson keresztül is kereste, megszólította, hívta. A végén a társammal hangosan imádkoztunk érte, az életéért, lelki elindulásáért, a családjáért, Istennel való kapcsolatukért. Hálásan megköszönte.”

➢ Imádkozzunk, hogy adjon Isten saját pásztort ennek a gyülekezetnek, aki lelkileg gondozná az itt élőket!
➢ Imádkozzunk azokért a gyülekezetekért, ahol nincsen helyben lelkipásztor! Isten tartsa meg az ott élő gyermekeit, és rajtuk keresztül is gyarapítsa az Ő népét ezeken a településeken!

Tekintsék meg a képgalériánkat:

Fotók: Horváth Gyöngyi, Sípos Judit, Szabó Zoltán, Szűcs Gábor