Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.(ApCsel 16,31)