A szolgálat során Alsóújlak, Balogunyom, Bejcgyertyános, Csempeszkopács, Egervölgy, Gyanógeregye, Kisunyom, Meggyeskovácsi, Rábahídvég, Rábatöttös, Rum, Tanakajd és Vasszécseny otthonait kerestük fel.
Imádságos célunk volt, hogy elsősorban olyan településeket keressük fel a megyeszékhely szomszédságában, ahol nincs protestáns gyülekezet, és az evangélium kevésbé jut el az ott élő emberekhez.
Pénteken és szombaton postaládákba helyzetük el írásos anyagainkat, de ahol erre lehetőség volt, ott önkénteseink személyesen is beszéltek Jézus Krisztus szeretetéről az ott élőkkel.
Hálás szívvel számolhatunk be arról is, hogy Kárpátaljáról hét önkéntes testvér segítette a munkákat. Hazaúton a Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben megpihenve, lehetőséget kaptak bizonyságtételre versben, szóban és közös éneklésben. Zsendej Valéria Pecznyik Pál evangélikus költő „A semmik szolgálata” című versét szavalta, Gyurkó Miklós pedig a Krisztushoz való megtéréséről számolt be.

Tekintsék meg képgalériánkat.

Fotó: Szabó Zoltán