Belföldi kapcsolataink

Egyházak, gyülekezetek

Túlnyomórészt a nagyobb protestáns egyházak helyi gyülekezeteivel együttműködve, az ő munkájukat segítve végezzük a szolgálatot (református, evangélikus, baptista, metodista, testvérgyülekezet stb.), de adódott lehetőségünk már másokkal is együtt dolgozni.

Azokkal a közösségekkel fogunk össze, akik

  • elfogadják és örömmel veszik azt a segítséget, amelyet az Alapítvány a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel nyújtani tud a missziós munkában, és
  • akikkel a lelki-munkatársi egység megvalósulhat, akik a hit és a misszió alapkérdéseiben egyek tudnak lenni velünk.

Lelki alapállásunkat a fenti alapkérdésekben a „Kiket hívunk várunk az EMO munkájába?” c. írásunkban foglaltuk össze.

Szervezetek
Az EMO a helyi adottságokat és lehetőségeket figyelembe véve együttműködik más, hasonló alapelvekkel működő keresztyén szervezetekkel, mint pl. (a teljesség igénye nélkül):

Ez utóbbival egész szoros az együttműködés. Az EMO elsősorban felnőttek felé végzi szolgálatát, így a hozzánk forduló gyermekeket a VISZ-hez irányítjuk, míg ők, mint gyermekevangélizációs közösség, a hozzájuk forduló felnőtteket hozzánk.

Külföldi kapcsolataink

Ez a fajta szisztematikus iratmissziós munka 1946-ban indult el egy kanadai lelkész szolgálatai nyomán. A kezdeti mozgalomba azóta bekapcsolódott országokban folyó munkát az Every Home for Christ International nevű szervezet fogja össze.

A magyar EMO szorosabban ennek európai csoportjával a Europe Every Home for Christ-tal áll kapcsolatban. Függetlenül, de egymást segítve dolgozunk Európa 18 országában.

Az alábbi térképen azok az országok láthatóak, amelyekben működő testvérszervezetünk van. A színezés az egyes régiókat jelzi.