Egy technikai hiba folytán a könyvrendelő alkalmazás átmenetileg nem működik. A hiba kijavításáig is rendelhet e-mailen az alábbi kiadványokból.

Írja meg, melyikből szeretne rendelni, és küldje el levelét az iroda@emoalapitvany.hu címre!

„TI KINEK TARTOTOK ENGEM?”

Levelező sorozat, amely klasszikus formában, személyes stílusban írt bevezető Jézus Krisztus megismeréséhez – mindenki számára. Munkafüzet jellegű fejezetei Jézus életét és személyét mutatják be különböző szempontból. A fejezetek utáni kérdések segítenek, hogy még élőbbé, személyesebbé váljon Önnek, amit olvasott. Ha válasza­it, gondolatait, kérdéseit elküldi nekünk, mi válaszolunk Önnek.

„MIÉRT ÉPPEN KRISZTUS?”

Azok részére készült, akiket foglalkoztatnak az ősi kérdések: Kik va­gyunk valójában? Honnan és hová megyünk. Tizenöt rövid elmélke­dés, mely nem tradicionális módon közelíti meg Jézus Krisztus szemé­lyiségét. Válaszait, gondolatait ez esetben is várjuk.

„NAPRÓL NAPRA”

Bibliaolvasó kalauz, amely az egész Újszövetségen végigkalauzolja Önt. Magyarázza a bibliai fogalmakat, a kulturális hátteret, az egyes részek összefüggéseit és ösztönzést ad személyes életére nézve is. Segít megérteni akkor is, ha először van Biblia a kezében. Ha a Bib­lia olvasásával kapcsolatos élményeit, gondolatait megosztja velünk, vagy kérdései vannak, amelyeket megír nekünk, örömmel vesszük.

Ezeknek a sorozatoknak a feldolgozásához szüksége lesz legalább egy Újszövetségre. Ha Önnek nincs, és bármilyen szempontból nehézséget jelent megvásárolni, akkor nyugodtan kérjen egyet tőlünk. Díjmentesen elküldjük Önnek.

 

„FORDULÓPONTOK”

Ebben a kis könyvben köztünk élő, egymástól nagyon különböző em­berek vallanak saját életük fordulópontjáról. Arról, hogy ők hogyan találkoztak Isten átformáló szeretetével. Élettörténetük beszámoló az általuk is átélt valóságról. Ebbe belepillantani felemelő élmény és egy­ben ösztönzés lehet mindenki számára, aki olvassa azt.

 „JÉZUS A MI SORSUNK”

– ez volt Wilhelm Busch igehirdetéseinek főtémája. A 20. század legviha­rosabb éveiben élt német lelkész nagy örömmel és szenvedélyesen hirdet­te az evangéliumot. Ezrek gyűltek össze és hallgatták beszédeit. Meg volt győződve arról, hogy a Jézus Krisztusról szóló örömhír minden idők legiz­galmasabb s legfontosabb üzenete. Istennek ez az üzenete szólal meg Wil­helm Busch igehirdetései során ebben a könyvben is. Üljön le gondolatban a szószéke alá, s hamarosan rádöbben: „Jézus a mi sorsunk”, ez a főtémája a világnak, s a mi életünknek is.

„ISTEN KERESÉSE”

A 20. század elején sokan nagyon optimistán ítélték meg a világ jövőjét. Azt hitték, hogy az iparosodás következtében a béke és a jólét korszaka köszönt ránk… Ma, a 21. század elején az emberek mintha már nem beszélnének rózsás jövőről; a …problémák összetettsége sok gondolkodó megfigyelőben azt a következtetést érlelte meg, hogy az emberiség történetének legkritiku­sabb és elképzelhető legveszélyesebb éveit éljük. S még ma is vannak, akik Istent keresik – ez a könyv ezeknek szól és kíván segítséget nyújtani.

Valamennyi kiadványunk ingyenes, megrendelésük semmilyen kötelezettségvállalással nem jár.