Kik vagyunk?

Önkéntes munkatársaink az ország különböző területein és gyülekezeteiben élnek és munkálkodnak. Olyan elkötelezett keresztyének:

 • akik megismerték Jézus Krisztust, nála bűnbocsánatot, új életet találtak.
 • akiknek Isten szava szent.
 • akik készek az EMO alapelvei szerint, az Alapítvány irányításával részt venni ebben a szolgálatban.

   Miért indultunk el?

Jézus Krisztus ezt mondta:

“Menjetek el szerte a világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15)

Tehát ne csupán hívogassuk a még Isten nélkül élőket (pl. evangélizációkra), hanem menjünk el hozzájuk és hirdessük az örömhírt számukra! Isten maga is ezt tette. Nem csak hívta a megtérésre népét (és a pogányokat) a prófétákon keresztül, hanem eljött közénk Jézusban, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk19,10)

Mit gondol, hazánkban az emberek hány százaléka jár több-kevesebb rendszerességgel (legalább havonta) templomba, ahol hallhatja Isten igéjét? 17%!
Ennél ritkábban (vagyis kb. a nagy ünnepeken) 26 %, és saját bevallása szerint sohasem megy templomba a hazai társadalom 58 %-a (15 éves és annál idősebb hazai lakosság adatai, Szonda-Ipsos, 2007).

Vajon nincs-e kiáltóan nagy szükség arra, hogy elvigyük honfitársainknak az élet-lélekmentő evangéliumot mi, akik ismerjük, akik boldog, új életben járhatunk Krisztus kegyelméből?

Azért megyünk tehát, mert ez Urunk

 • akarata: “Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.” (1Tim 2,4)
 • parancsa: “Menjetek el szerte a világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15)
 • példája: “Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lk 19,10)

Céljaink

 • Buzdítani Isten népét és segíteni abban, hogy betöltsék Urunknak a misszióra vonatkozó akaratát, parancsát.
 • Elvinni szórólapjainkat, s ezen kereszül a Krisztusról szóló örömhírt – előbb-utóbb minden Magyarországi otthonba.
 • Felkínálni a szabadulás útját, be- és felmutatva a Szabadítóval való élő kapcsolat lehetőségét, szóban és írásban.
 • Minél több honfitársunknak kezébe adni Isten igéjét, amely őket is ” …bölccsé teheti az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.” (2Tim 3,16)
 • Segíteni, hogy mindazok, akikben éhség, vágy van Urunk személye, szeretete után, azok a tiszta evangéliumot hallhassák, és általa élő hitre jussanak.
 • Törődni mindazokkal, akik lelki életük dolgaiban valamilyen formában segítséget kértek tőlünk.
 • Segíteni, hogy akik vágynak erre, azok élő keresztyén közösségre leljenek valamelyik partner-gyülekezetben.