A kárpátaljai Balog István 2017-ben, a reformáció emlékéve alkalmából készítette el a bibliai logóit, hogy a Szentírásra hívja fel a figyelmet. Sorozata 36 képből áll. A bibliai történetek, motívumok által inspirált grafikai elemek hordozható, kiállítható formában is elkészültek. A képek egész történeteket mesélnek el, kedvet adva a bibliaolvasáshoz. Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány közreműködésével a…

Azonképen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek,hogy gyarapodjatok (1 Kor14,12)Október utolsó napsütéses napján – több rákoscsabai Testvér segítségével – 3400 postaládában helyeztünk el az OTTHON kiadványunk mellett a Rákoskerti Református Gyülekezet első isten-tiszteletére (november 12-re), egy-egy meghívót. ➢ Imádkozzunk Rákoskert lakosaiért, hogy Isten adjon lelki éhséget, ébredést köztük. Fotó: Szabó Zoltán

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,…” (Mt 28, 18)Október 24-25-én az EMO szolgáló közössége – Kárpátaljai testvérekkel megerősítve –Lónyán és Tiszaszalkán járt, hogy segítse a fiatal lelkész házaspár Szendrey Dávid ésSzendrey-Illés Nikolett gyülekezeti munkáját! Tarsoly László önkéntesünk beszámolóját olvashatják:„Pénteki napon Tiszaszalka lakásait kerestük fel szórólapokkal és benne a következő evangelizációs előadásokra invitáló gyülekezeti meghívóval….

Eddig nem ismertem az EMO szolgálatot.Az őszi hitébresztő, hitmélyítő hétre készültünk. A lelkészünk, dr. Kállai Imre most hívta meg először az EMO szolgálatot a Debrecen-Homokkerti gyülekezetbe, hogy segítsenek nekünk a környéken lakókat hívogatni az evangelizációs alkalmakra. Kárpátaljáról, és sokfelől az országból érkeztek hozzánk testvérek.Pénteken ebéd után, lelkipásztorunk köszöntése, majd áhítat és közös imádság után elindultak…

Őszi munkáink részeként október 13 és 14-én Debrecen Homokkert városrészébe látogattunk el, ahol 1100 otthont kerestünk fel. A helybeli református gyülekezettel együttműködve hívtuk az ott élőket az október 16 -20. közötti hitébresztő napokra.Dr. Kállai Imre helyi lelkipásztor és Bogáti Attila egyetemi lelkész egy-egy áhítatával kezdtük el a napi munkát, és ezután indultunk, hogy bejárjuk a…

„…ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” (Ézs 55,11) Október közepén a cívisváros egyik gyülekezetében segítettünk a helyi Testvéreknek meghívni a környék több mint 1000 otthonának lakóit az evangelizációra, végső soron a gyülekezetbe.Nagyon jó volt együtt szolgálni, barátkozni, és sokat…

A szolgálat során Alsóújlak, Balogunyom, Bejcgyertyános, Csempeszkopács, Egervölgy, Gyanógeregye, Kisunyom, Meggyeskovácsi, Rábahídvég, Rábatöttös, Rum, Tanakajd és Vasszécseny otthonait kerestük fel.
Imádságos célunk volt, hogy elsősorban olyan településeket keressük fel a megyeszékhely szomszédságában, ahol nincs protestáns gyülekezet, és az evangélium kevésbé jut el az ott élő emberekhez.
Pénteken és szombaton postaládákba helyzetük el írásos anyagainkat, de ahol erre lehetőség volt, ott önkénteseink személyesen is beszéltek Jézus Krisztus szeretetéről az ott élőkkel.
Hálás szívvel számolhatunk be arról is, hogy Kárpátaljáról hét önkéntes testvér segítette a munkákat. Hazaúton a Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben megpihenve, lehetőséget kaptak bizonyságtételre versben, szóban és közös éneklésben. Zsendej Valéria Pecznyik Pál evangélikus költő „A semmik szolgálata” című versét szavalta, Gyurkó Miklós pedig a Krisztushoz való megtéréséről számolt be.

Tekintsék meg képgalériánkat.

Fotó: Szabó Zoltán

Vas vármegyei EMO-akciónk – első rész

 Június 30-án és július elsején Szombathely környékén elhelyezkedő települések látogatásait terveztük. A munkákat pénteken délelőtt kezdtük és estig folytattuk. A megyeszékhelyen töltöttük a pihenőt. Szombaton az áhítatot és az imaközösséget követően újult erővel folytattuk a munkát. A hétvégén nyolc település otthonát sikerült felkeresni: Táplánszentkereszt, Söpte, Nemesbőd, Vép, Vassurány, Kám, Zsennye és Szemenye postaládáiban helyeztünk el alapítványunk írásaiból. Isten lehetőséget adott bizonyságtételekre, személyes beszélgetésekre is. Tapasztaltuk, hogy több helyen érdeklődve fogadták kiadványainkat. Lelkünket is öröm járta át a kedves fogadtatásokat, az Ige iránti érdeklődést tapasztalva.

Vas vármegyei akciónk hamarosan folytatódik. További információnkkal rövidesen jelentkezni fogunk.

További beszámolónk Facebook oldalunkon:

https://www.facebook.com/emoalap/posts/pfbid02s9zfci2vks1Xkd632gM2EtrHaYdCjvthV1avQAez9YcXyY6PAtSUx46wAbSBTsTml

Tekintsék meg a képgalériánkat.

Szöveg: Szűcs Gábor

Fotók: Csipes Piroska, Sipos Judit, Szabó Zoltán, Szűcs Gábor

Június 17-én Vilmányba látogattuk el, ahol a családokat bibliai témájú üzenetekkel, alapítványunk szórólapjaival, traktátusokkal kerestük fel.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen reggel Sohajda Levente áhítatát hallgattuk. A helyi református gyülekezet lelkipásztora a rómaiakhoz írt levél 8, 18-19 versei alapján fejtette ki az ige üzenetét, majd indultunk a helyszínre.
Hálás a szívünk, mert a település legtöbb házánál örömmel fogadták a keresztyén tartalmú írásokat és a június 22-re szóló evangelizációs meghívót. Több alkalommal személyes bizonyságtételre nyílt lehetőség, elbeszélgethettünk a helybeliekkel. Volt, akinek Űjszövetséget is adtak munkatársaink. Az evangéliumi kiadványokat a településen élő roma családok  is elfogadták – fiatalabbak és idősebbek egyaránt.
Köszönetet mondhatunk Istennek azért is, mert a lelki munkához kedvező időjárást biztosított számunkra.
A munkánkat alapítványunk hét  önkéntese segítette.

Felvételeink a szombati napról:

Fotók: Szabó Zoltán, Szűcs Gábor

 

Hálát adhatunk Istennek, hogy önkénteseinkkel, munkatársainkkal május 12-14 és 19-21-i hétvégéken be tudtuk fejezni a sárospataki szolgálatunkat. Gondolatébresztő írásokkal, evangéliumi traktátusokkal kerestük fel a város otthonait és hívogattunk a május 22-vel kezdődő evangelizációs hétre. Még a hercegkúti otthonokat is meg tudtuk látogatni.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy a munkákat 9 fő Kárpátaljáról érkezett testvérünk is segítette. Tapasztaltuk, hogy sok jó beszélgetést készített elő Urunk és többen is ígérték, elmennek az evangelizációs alkalmakra.
A vendégadó sárospataki gyülekezet a lelki táplálékról is gondoskodott a számunkra: május 13-án Fodor Ferenc lelkipásztor, 20-án pedig Molnár Zsolt segédlelkész áhítatát hallhattuk munkatársainkkal a városi bejárások megkezdése előtt.
Hálásak vagyunk, mert az evangelizációt olyan érdeklődés fogadta, hogy a gyülekezeti terem helyett a templomba kellett áthelyezni az alkalmakat. Öröm volt látni azokat az új érdeklődőket is, akiket a két hétvégén szólíthattunk meg és hívtunk a rendezvényre.


Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor önkénteseinknek és munkatársainknak tartott áhítatát  videócsatornánkon hallgathatják
🎧:

https://www.youtube.com/watch?v=HZasX-V6-vU

 

Fotók: Szabó Zoltán, Szűcs Gábor

Page 0 of 41 4