Pünkösd ünnepe előtt, szombaton a Csongrád-Csanád vármegyei Nagytőkén jártunk s az ott élő mintegy 200 családot szólítottuk meg. Az EMO traktátusok átadásán túl mindenkit meghívtunk a református imaházba, pünkösdi istentiszteletre, illetve a Szentes-Felsőpárti anyagyülekezet pünkösd hétfői családi délutánjára. Örömünkre maradt még időnk-erőnk arra, hogy Szentes város egyik közeli külterületét, Magyartést is bejárjuk. A munkák során szép és barátságos hangulatú településekkel ismerkedhettünk meg. Hálásak vagyunk Urunk ajándékáért, hiszen két esős, borús nap között egy napsugaras szombattal ajándékozott meg mindnyájunkat.

Imádkozzunk az itt élő emberekért, a gyülekezetért és a lelkipásztor szolgálatáért!

Tekintsék meg a felvételeinket!

Fotók: Kecskeméti Ildikó, Kecse Mónika


mindenért hálát adjatok..,” (1 Thessz 5,18)

Ilyen is ritkán adódik!! A Fejér vármegyei Seregélyesen a Református Gyülekezet presbitereinek döntő többsége, és jónéhány gyülekezeti tag is részt vett az otthonok felkeresésében. Miután olyan külterületére is elmentünk a falunak, ahol minden utcának ugyanaz volt a neve, egy idő után csak a helyiek tudták, hogy egyáltalán merre járunk…
Különösen hálásak vagyunk Urunknak, hogy a felkeresett idősotthonban is örömmel fogadtak minket. Kajos Istvánné Ildikó alpolgármester asszony sorai Seregélyesről:

” Nagyon szépen szeretnénk megköszönni az EMO munkatársainak azt a precíz munkát, odaadást, amit nálunk Seregélyesen végeztek. Sokat tanulhattunk tőlük hogyan kell ISTEN igéjét, szeretetét közvetíteni olyan szétszórt település részeken, ahol az otthon és a lélek is nagyon távol van. Hívni evangelizációra olyan embereket, akik bizalom vesztett, óvatos, félénk emberek Mégis nyíltak a kapuk és reményeink szerint a szívek is: egy fiatal házaspár 2 gyermeket is kereszteltetni szeretne, az Idősek Otthonában pedig Isten igéjének rendszeres hirdetésére kérték fel lelkipásztorunkat.
Isten áldását kérem minden munkájukra életükre. Szeretettel írom e pár sort minden egyes munkatársnak a seregélyesi lakosok nevében.”

➢ Adjunk hálát a Seregélyesi Gyülekezet szolgáló lelkületéért, a sok-sok megismert új Testvérért! Áldja és őrizze meg Urunk őket a jövőben is!

Tekintsék meg a képgalériánkat !

Fotók: Csipes Piroska, Horváth Gyöngyi, Szabó Zoltán, Szűcs Gábor

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.”  (Jn 14,6)

Április legmelegebb napjaiban Pestszentlőrinc-Erzsébet-Bélatelep Református Gyülekezetében hívogattunk Pocsai Sándor evangelizációjára. A főváros egy nehéz terep, most sem volt ez másképp.
Nagy segítség volt a velünk tartó lelkipásztor, Bartha Attila ismertsége, elfogadottsága.

➢ Imádkozzunk a budapesti gyülekezetekért!
Adjon Isten bölcsességet, utat a gyülekezetek tagjainak, lelkészeinek a teljesen elvilágiasodott, torzult gondolkodású emberek felé!

Tekintsék meg a képgalériánkat:

Fotó: Kiss Kinga, Szabó Zoltán, Szűcs Gábor

Május 2-án Dombóváron jártak munkatársaink, hogy a helyi református gyülekezet híveit és Sipos Előd Zoltán lelkipásztort keressék fel.
A találkozón a Tolna vármegyei városba tervezett jövőbeni EMO akcióról, annak részleteiről és időpontjáról egyeztettek.
Munkatársaink beszélgettek a helyi munkatársakkal és gyakorlati példákat említve válaszoltak az EMO szolgálatával kapcsolatos kérdésekre.

Kérjük, imádkozzanak a Dombóvárra tervezett akciónkért!

Fotó: Szabó Zoltán

Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel!” (Kol 3,2)

A Környei Református Gyülekezetnek sajnos nincs saját lelkésze, így igazán tiszteletre méltó, hogy Szilágyi Sándor helyettes lelkésszel együtt meghívták az EMO-t, hogy – egyebek mellett – a Művelődési Házban kiállított „Bibliai logók” című kiállításra hívjuk a családokat.

A község honlapján is beszámoltak az eseményről, így remélhetőleg a bizonytalankodókat ez is bátorította.

Sztanó Péter írta le egyik környei élményét:

„Egy szép új háznál a csöngetésre egy fiatalember jött ki, aki kezdetben elég távolságtartó, és kissé cinikus volt, de nem barátságtalan. Adjuk inkább másnak a meghívót, ő nem fog elmenni. A feleségem református – mondta –, én nem – tette hozzá nyomatékkal. De nem sietett vissza a házba, kész volt beszélgetni velünk.
Szóba került a kiállításra szóló meghívó is. A Bibliai logók egyik képét írtam le, amely Éváról szól. Szemléletes, ahogy az „É” betűből ki van harapva egy darab. Magyaráztam, hogy ez arra utal: ha Isten rendjével szembe megyünk, ha korlátait átlépjük, attól nem több lesz az életünk, hanem kevesebb! A fiatalember egyre komolyabban hallgatott, majd kérdezett és megint hallgatott. E pár perc alatt úgy éreztem, talán közelebb került egy kicsit ahhoz az Istenhez, aki ezen a látogatáson keresztül is kereste, megszólította, hívta. A végén a társammal hangosan imádkoztunk érte, az életéért, lelki elindulásáért, a családjáért, Istennel való kapcsolatukért. Hálásan megköszönte.”

➢ Imádkozzunk, hogy adjon Isten saját pásztort ennek a gyülekezetnek, aki lelkileg gondozná az itt élőket!
➢ Imádkozzunk azokért a gyülekezetekért, ahol nincsen helyben lelkipásztor! Isten tartsa meg az ott élő gyermekeit, és rajtuk keresztül is gyarapítsa az Ő népét ezeken a településeken!

Tekintsék meg a képgalériánkat:

Fotók: Horváth Gyöngyi, Sípos Judit, Szabó Zoltán, Szűcs Gábor

Április 7-től egy héten át a Környei Művelődési Házban tekinthetik meg az érdeklődők „A Biblia üzenete másként” című tárlatot, amely 27 képből áll. A kárpátaljai Balog István alkotásai egész történeteket mesélnek el, kedvet adva a bibliaolvasáshoz. Alapítványunk közreműködésével közösségeknek, gyülekezeteknek lehetőségük van saját kiállítás keretében bemutatni ezeket az alkotásokat. További információért kérjük, egyeztessenek Szabó Zoltán missziói munkatársunkkal a zolko1231@gmail.com címen.
A tárlatot legközelebb Tatán mutatják be. Felvételeink a környei megnyitón készültek.

Fotó: Szilágyi Hajnalka
Kapcsolódó összeállításaink:


https://emoalapitvany.hu/beszamolok/vandorolnak-a-bibliai-logok/
https://www.youtube.com/watch?v=zeWxKCJ3HBk

Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6,35)

Idén az első EMO akció Kelet-Magyarország két kis falujában volt. Kárpátaljai szolgatársaink is velünk tartottak, és ezúttal mi vittük el minden családhoz az EMO húsvéti képeslapját, és egyben hívogattunk az ünnepi alkalmakra.

Érdekessége volt ennek a hétvégének, hogy az EMO történetében a legidősebb velünk szolgálót köszönthettük: a 90 éves Laura nénit. Ménesné Mirgay Katalin írt közös szolgálatukról:

„Laura néni soha nem vett részt eddig EMO akcióban. Most azonban, ezen a szombaton velünk tartott, noha erre a szolgálatra készülése valójában november elején kezdődött. Laura néni Kérsemjénben született, itt élt 13 éves koráig. November elején eljött a szülei sírjához és utána a fiával együtt részt vett a református istentiszteleten. A lelkész látva az eddig ismeretlen arcokat, az alkalom végén megkérte őket, hogy mutatkozzanak be. Laura néniék − élve a lehetőséggel − bizonyságot tettek a Megváltóról a kis gyülekezet előtt. Laura néni eddig is imádkozott szülőfalujáért, de ez az új kapcsolat a helyi lelkésszel arra bátorította őt, hogy Visszhang naptárakat küldjön karácsony előtt a gyülekezetbe. Amikor pedig megtudta, hogy EMO akció lesz ebben a faluban kora és fizikai állapota ellenére is tudta: jönni szeretne. Isten pedig mindent elrendezett, hogy itt is lehessen.
Eljött a várva várt nap és Laura néni ott állt a Petőfi utcában, a ház előtt, ahol született. Az ott lakó hölgy kezdetben nagyon tartózkodó volt, de végül csak meghallgatta Laura nénit, aki elmondta, hogy ki ő, és miért van itt. Az ismeretlen hölgy sok múltbéli keserűségére, fájdalmára válaszul pedig Jézus Krisztusról beszélt, az egyetlenről, aki képes bűnöket megbocsátani, akivel újat lehet kezdeni. A hölgy nyitott és hálás szívvel hallgatta őt hosszú perceken keresztül, én pedig meg se szólaltam, csak áldottam és dicsőítettem Istent. Hálás vagyok Istennek, hogy részese lehettem ennek a történetnek.”

Adjunk hálát a gyülekezet mentő szeretetéért, amellyel a település lakói felé szolgálnak, hogy minden családot meghívhattunk a nagyheti alkalmakra, a gyülekezetbe!

Imádkozzunk Nábrád és Kérsemjén lakóiért, hogy vágyakozzanak Isten szavát hallani!

A beszámoló elején a nábrádi református templom látható.

Korábbi beszámolónkat elolvashatják a Facebook oldalunkon.

Tekintsék meg képgalériánkat!

Fotók: Szabó Zoltán, Szűcs Gábor

 
 

A téma az IMÁDSÁG volt „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsolt 133,1) Ez elmúlt évekhez hasonlóan február végén azokkal a Testvéreinkkel töltöttünk el egy hétvégét Egerben, akikkel a szolgálatunk során együtt kerestük fel hazánk sok-sok településén az otthonokat. A legyalogolt kilométerek után jó volt most néhány órát csendben ülni,…

Alapítványunk munkatársaival április 19 és 20-án Seregélyesen tervezi a családok felkeresését. A helyi református gyülekezet „Élet a halál után” című evangelizációs-sorozatára hívjuk az érdeklődőket. Ennek előzeteseként látogattunk a Fejér vármegyei nagyközségbe február 7-én. A református templomban Maksai Attila lelkipásztor áhítatát hallhatták a résztvevők János evangéliuma 9. fejezetéből, melyben Jézus a születése óta vak embert gyógyította…

„Legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat…” (Jakab 1,22) Két meglehetősen hideg decemberi napon, a kárpátaljai és a helyi Testvérekkel együtt indultunk el Bonyhádon a kijelölt városrészt bejárni, és a Református Gyülekezet alkalmaira hívogatni. Közel 2000 otthont kerestünk fel. Sajnos alig találkoztunk református emberekkel. Amikor szóba került az EMO alapítvány…

Page 0 of 51 5